XF କୁ ସ୍ୱାଗତ |

ଦୁନିଆର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବାକ୍ସ ଆର ଏବଂ ଡି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭାବରେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ |

କାହିଁକି ଆମକୁ ବାଛନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ XF ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣର ମାନକ କ strategy ଶଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ |

ଲୋକପ୍ରିୟ

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

XF ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାନୀୟ, ରାସାୟନିକ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟ, ଘର ଉପକରଣ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ଆମେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ ସମାଧାନରେ ନିୟୋଜିତ |ଆମେ ଚାଇନାରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଛାପିବାର ପ୍ରାଥମିକ କାରଖାନା |

ଆମେ କିଏ

XF ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣ ଉପକରଣ ଯାହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ 'ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବକ୍ସର ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ, ବିକ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡିତ |ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧାଜନକ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ 29 ରୁ ଅଧିକ ଗୋଦାମ-ଆଧାରିତ ସେବା ଆଉଟଲେଟ୍ ଅଛି |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ XF ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଉପକରଣର ମାନକ କ strategy ଶଳର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ |ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଗୋଦାମ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ଯୋଗାଉଥିବାବେଳେ ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବକ୍ସର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଲିଜ୍ ର ମାନକକରଣ ଏବଂ ବିକାଶର ମାନକତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାନୀୟ, ରାସାୟନିକ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ଉତ୍ପାଦନ, ଖାଦ୍ୟ, ଘର ଉପକରଣ, ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

 • qrf
 • ଆମ ବିଷୟରେ 11
 • ଆମ ବିଷୟରେ 21
 • ଆମ ବିଷୟରେ 6
 • ଆମ ବିଷୟରେ 17
 • ଆମ ବିଷୟରେ 14
 • logo-ico6
 • logo-ico1
 • logo-ico2
 • logo-ico3
 • logo-ico4
 • logo-ico5
 • logo-ico17
 • logo-ico7
 • logo-ico8
 • logo-ico9
 • logo-ico10
 • logo-ico11
 • logo-ico12
 • logo-ico13
 • logo-ico14
 • logo-ico15
 • logo-ico16